Tagalog

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search
14Converted.jpg

LABING -APAT-CONVERT


Labing-apat na conversion ay inuulat sa isang pulong tolda simbahan na asinagawa sa 8th at Pratt Kalye sa pamamagitan ng Rev William Branham.


GABI PAYAN JEFERSONVILLE...Hunyo 2/1933

1933 Ohio River Experience

Navigation