Swedish

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search
14Converted.jpg

FJORTON OMVÄNDT


Fjorton omvändte rapporteras från ett tält möte vid Eight and Pratt Street, ledd av pastor William Branham


Jeffersonville Evening News, 2 Juni 1933


1933 Ohio River Experience

Navigation