Runyankole

From BelieveTheSign
Jump to navigation Jump to search
14Converted.jpg

Abantu Ikumi nabana bakahindurwa.


Omumwaka gwa 1933, omukwezi kwamukaga, ebiro bibiri orupapura orikumanywa nka Jefferson Evening News rukahandika nirumanyisa ngu abantu ikumi nabana nibo bahindukire bakeyongera ahabenyikiriza ya Rev William Branham omuruterane oruyagizire omwihema aha nguto ezirikumanywa nka Eight na Pratt.

1933 Ohio River Experience

Navigation