Afrikaans

  From BelieveTheSign
  Click on headings to expand them, or links to go to specific articles.

  VEERTIEN BEKEER


  Veertien bekerings is beweer in 'n tent diens gehou deur Eerwaarde William Branham te h/v Agt en Pratt strate.


  Jeffersonville Evening News, 2 Junie, 1933.

  14Converted.jpg

  1933 Ohio River Experience

  Navigation