Afrikaans

From BelieveTheSign

VEERTIEN BEKEER


Veertien bekerings is beweer in 'n tent diens gehou deur Eerwaarde William Branham te h/v Agt en Pratt strate.


Jeffersonville Evening News, 2 Junie, 1933.

14Converted.jpg

1933 Ohio River Experience

Navigation