Click on headings to expand them, or links to go to specific articles.

Discussiegroep De Boodschap en het levenverhaal van William Branham

Jeffersonville Evening News, 2 juni 1933

VEERTIEN BEKEERD


Veertien bekeringen zijn gerapporteerd in een tentsamenkomst uitgevoerd aan de Eighth- en Pratt Streets door Dhr. William Branham.


Jeffersonville Evening News, 2 juni 1933


1933 Ohio River Experience

14Converted.jpg


De vele leugens

De vele leugens.
William Branham werd geboren in een nederige kleine blokhut in het jaar 1909.

Werkelijkheid: Branham's huwelijksakte en een volkstelling in de Verenigde Staten bevestigen zijn geboortejaar in 1908.

Gordon Lindsay beschrijft in zijn boek " Een man gezonden van God" zijn ongewone en bovennatuurlijke jeugd, hoe de "vuurkolom" in de jonge Branham zijn kamer kwam.

Werkelijkheid: Het originele boek bevatte niet de bovennatuurlijke gebeurtenissen die zijn beschreven in latere publicaties.

Met zijn arme familie,had Branham een eenvoudig leven in de heuvels van Kentucky. Jagen, vissen, en strikken om zijn arme broertjes en ene zus te ondersteunen.

Werkelijkheid: De volkstelling registers bevestigen de familie Branham's verhuis naar New Albany, Indiana toen William ongeveer drie jaar was.

Hij kwam van uit een niet-religieuze achtergrond, alhoewel zijn ouders katholiek waren.

Werkelijkheid: Zijn grootvader bouwde een Baptistenkerk,en Branham was opgedragen in een Baptistenkerk.

Wanneer hij zeven jaar oud was, zag hij in een visioen zestien man vallen van de Clarck Memorial Bridge gedurende de constructie ervan.

Werkelijkheid: Geen enkele persoon stierf van deze brug die zouden zijn gevallen tijdens de constructie.

Deze mannen stierven wanneer een onderdeel van de brug instortte.

Werkelijkheid: De brug die instortte was de Big Four Bridge in Jeffersonville die was gebouwd vóór Branham was geboren.

De vader van Branham stierf wanneer Branham nog naar school ging.

Werkelijkheid: Charles Branham stierf pas in 1936 toen Branham al 28 jaar was.

Hij stierf door een hartaanval in de jonge William zijn armen.

Werkelijkheid: Charles Branham was vergiftigd. Hij stierf door strychnine vergiftiging.

In 1933, leidde Branham 500 zielen naar Christus, doopte ze in de Ohio rivier.

Werkelijkheid: Maar veertien werden gedoopd.

Kranten van Jeffersonville tot Canada beschreven in een artikel hoe een licht van uit de hemelen neerscheen op Branham terwijl hij doopte, en hoe een stem sprak vanuit de hemelen.

Werkelijkheid: De kranten beschreven alleen de veertien bekeerden.

Dat zelfde jaar , werd de Tabernakel gebouwd en toegewijd, juist als is beschreven in de stenen inzet aan de zijkant van het gebouw.

Werkelijkheid: De akte voor de bouw van de Tabernakel is 1936, en Branham predikte vanuit tenten in 1933.

Gedurende de constructie van het gebouw, plaatste Branham zeven visioenen die had ontvangen van de Heere in de hoeksteen,die met de hand zijn geschreven op een stuk papier.

Werkelijkheid: In 1960 , leest Branham in een opgenomen boodschap van wat hij beschrijft als het papier .

Branham was toen een voorganger in een Baptistenkerk.

Werkelijkheid: Branham was een assistent pastor in de Pinkster Tabernakel onder Roy E. Davis totdat hij zelf pastor werd van de Pinkster Tabernakel.

Zijn vrouw Hope en haar familie waren tegen de Pinksterkerk.

Werkelijkheid: Hope was aktief in de Pinkster Tabernakel.

Wegens het verhinderen van het opzoeken van de "Pinkster roeping" strafte God Branham zijn vrouw, en zijn kleine dochter, Sharon Rose, ze stierven in 1937.

Werkelijkheid: Allen waren pinksterchristen.

Een goeie vriend van de familie, Juanita, stond naast haar bed terwijl Hope stierf.

Werkelijkheid: Branham gebruikt de namen Hilda, Juanita, Ms.Cook en Evelyn.

Branham was toen een boswachter

Werkelijkheid: Er is nergens een registratie van dat Branham een boswachter was.

Later werd hij jachtopziener.

Werkelijkheid: Hetzelfde, nergens is er een registratie van Branham die jachtopziener zou zijn geweest.

Hij moest werken want hij was erg arm.

Werkelijkheid: Branham kocht meer dan een gloednieuwe auto gedurende deze fase van zijn leven.

Toen een engel bij hem kwam in 1946 werd Branham opgedragen door God om de zieken te genezen

Werkelijkheid: In 1945 beweerde hij al een andere opdracht te hebben ontvangen.

De engel was glad geschoren met een olijfkleurige huidskleur en donker haar. En geleek precies op de "Hoffman's Hoofd van Christus."

Werkelijkheid: Andere beschrijvingen van de engel: hij had een lange witte baard, donkere huidskleur en meer..

Ze probeerden hem te hypnotizeren , om hem belachelijk te maken voor de mensen.

Werkelijkheid: Branham verteld dit verhaal van de hypnotist als gebeurt zijnde in verschillende landen en locaties.

Zijn bediening was erg gelijkaardig met dat Elia. Elia van het Oude Testament haatte vrouwen, veroordeelde hen omwille van make-up en het haar te laten kappen.

Werkelijkheid: De Bijbel zegt niets over Elia die vrouwen haatte, of hen veroordelend voor iets , dan Jezebel's afgoderij.

Hij was kaal, juist gelijk Elia in het Oude Testament, omdat zijn haarkapper carbolzuur op zijn hoofd morste.

Werkelijkheid: Branham zijn haar ging geleidelijk achteruit , dit is evident als men de foto's bekijkt van hem.

Hij zei nooit dat hij een profeet was. De mensen waren het die hem zo noemen.

Werkelijkheid: Vele malen beweerde Branham een profeet te zijn.

Branham had een zeer ascetische levenstijl, vermeed wereldse pleziertjes zoals televisie.

Werkelijkheid: Branham keek naar filmen in de bioscoop en hield van westerns.

Wanneer Branham het ZO SPREEKT DE HEERE sprak , faalde dit nooit.

Werkelijkheid: Branham veranderde de beschrijving van zijn visioenen om te doen overeenstemmen met geschiedenis, en bracht valse leer zoals "mannen mogen scheiden van vrouwen die hun haar laten knippen."

Branham is een van de enige in de beweging die niet grote rijkdom opstapelde.

Werkelijkheid: Volgens een brief van zijn dochter tot zijn zonen, had hij meer dan drie miljoen dollar toen hij stierf.

Branham stierf toen een dronken chauffeur op zijn auto inreed.

Werkelijkheid: De krant vermelde niets over alcohol in verband met het auto-ongeluk

Zijn lichaam werd nog niet in het graf gelegd tot aan pasen, omdat zijn vrouw Meda in het hospitaal was omdat ze er ernstig aan toe was.

Werkelijkheid: Sarah Branham beschrijft in haar brief dat ze haar moeder in haar huis ontmoette en ze waarschuwde haar niets te zeggen hierover.

Besluit :Het verhaal van William Branham is fictie.

William Branham's visioen van Municipalbrug in Louisville

William Branham's visioen van Municipalbrug in Louisville - Een visioen dat faalde.

"...Luister, wijzen, naar mijn woorden, en verstandigen, hoor mij aan. Laten wij voor onszelf kiezen wat recht is; laten wij onder elkaar erkennen wat goed is." Job 34:2,4 (Herziene Statenvertaling)

William Branham verteld over een visioen dat hij had toen hij nog een kleine jongen was:

En dan ongeveer een maand nadien, was ik aan het spelen met knikkers met mijn kleine broers, in onze voortuin. En plotseling kwam er een vreemd gevoel over mij. En ik stopte en zat neer naast een boom. En we waren precies aan de oever van de Ohio.
En ik keek (neer) richting Jeffersonville, en ik zag een brug opkomen en over die rivier gaan, en overspannen. En ik zag zestien mannen( ik telde ze) die ginds er af vielen en hun leven verloren op die brug.
Ik rende heel snel naarbinnen en vertelde het mijn moeder, en ze dacht dat ik had geslapen. Maar ze hebben het in hun gedachten gehouden, en tweeëntwintig jaar vanaf toen , de Municipalbrug nu ( die velen van jullie gebruiken om over te gaan) overbrugde de rivier op dezelfde plaats , en zestien mannen verloren hun leven toen ze aan die brug bouwden over de rivier.
Het heeft nooit gefaald perfect de waarheid te zijn. Gelijk jullie zien. Het is hier in de zaal, Het is altijd zo geweest.
William Branham, My Life Story, April 19, 1959 Los Angeles,CA
de George Rogers Clark Memorial Bridge

William Branham vertelde hetzelfde verhaal vele malen, en andere voorgangers hebben het herhaalt als de grote waarheid.

Hij vertelde het dat terwijl de brug wordt gebouwd een deel ervan zou instorten. Dit onderdeel is wat inzakte. En hij zei dat hij rechtstond en telde zestien mannen die zouden naar beneden vallen hun dood tegemoet in de rivier. Nu, ik wil dat jullie beseffen, dit is een jongen van negen , hij voorzei dat een brug zou worden gebouwd, hij zei dat een werk(?) zou gebouwd worden. Hij zei niet wanneer, het was elf jaar later. Maar hij zei dat een onderdeel zou inzakken Nu, om drie feiten uit te komen die hij voorzei als jongen van negen jaar; dit om je te laten weten dat hij er niet naar raadde. Hij zag iets. Maar dan doet hij iets dat fantastisch is: hij zei zestien man zullen neervallen in de dood. En mensen, terwijl ze dit onderdeel bouwden stortte het in en zestien mannen, niet dertien, niet zeventien , niet tweeëntwintig , niet vijf, zestien ...
Pearry Green

De Municipalbrug in Louisville die open ging als een tolbrug op 31 oktober 1929, ze werd hernoemd de George Rogers Clark Memorial Bridge in 1949 maar wordt lokaal de Second Street brug genoemd. De Municipal brug steekt de Ohio over tussen Jeffersonville, Indiana en Louisville , Kentucky. Een halve mijl naar het oosten is de Big Four Railway Bridge.

De constructie van de Big Four Railway brug begon in 1888. Twaalf mannen verdronken wanneer ze aan het fundament van een pijler werkten en nog vier anderen stierven toen een houten balk brak. Einde 1893 vielen éénenveertig mannen van de brug toen een dwarsbalk in de rivier viel. Twintig van hen werden gered , maar éénentwintig kwamen om het leven. Dit was één van de ergste brugrampen in de geschiedenis van de VS.

Echter er is geen registrering van iemand die stierf bij de constructie van de Municipal brug of zestien man die vielen van die brug en daarbij omkwamen. The Big Four Bridge was de enige met ernstige ongelukken tijdens de constructie en die gebeurden allemaal lang voor 'Broeder' Branham was geboren. Geen enkele persoon stierf tijdens de bouw van de Municipal Bridge.

Ons baserend op William Branham zijn getuigenis had hij het visioen tweeëntwintig jaar voor de brug opende. Wat betekent dat hij het had voor hij was geboren. En consequent herhaalt William Branham deze profetie , erop wijzend dat het precies vervult was gelijk hij het gezien had. Terwijl feitelijk deze gebeurtenis nooit heeft plaats gehad.

...En ze schreven het neer. En tweeëntwintig jaar vanaf toen gebeurde het exact, en zestien mannen verloren hun leven. Het is nooit geweest, van de duizenden zaken, dan altijd perfect juist.
(William Branham, From That Time, 13 juli 1962)

"Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is...bedenkt datzelve;" Filippenzen 4:8(Statenvertaling)

"Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen?" Galaten 4:16 (Herziene Statenvertaling)

Gebaseerd op ons onderzoek, geloven we dat deze video volledig en accuraat is; Echter, als u op de hoogte bent van eventuele aanvullende feiten in verband met het onderwerp van deze video, gelieve on te contacteren: webmaster@believethesign.com

Bronnen onderzoek (eigenlijk niet nodig om te vertalen?)

  1. The Encyclopedia of Louisville, John F. Kleber (Ed.), The University Press of Kentucky (2001)
  2. Louisville Guide, Greogory A. Luhan, Princeton Architectural Press (2004)
  3. The National Register of Historic Places, National Park Service, United States Department of the Interior
  4. Sermons of William Branham, The Table, Voice of God Recordings Inc., 2005


Navigation